Bedzevi.net

Uvjeti kupovine internet trgovine bedzevi.net sastavljeni su u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i obliku obavijesti i pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (NN 72/14)

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu:Majice d.o.o.,F.Stareja 10,42000 Varaždin ili elektroničkom poštom na info@bedzevi.net ,u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte,

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana:

kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

obrazac_za_jednostrani_raskid_ugovora


NAČINI PLAĆANJA

– uplata na žiro račun po predračunu

HR9824840081104857200


Šaljemo Vam predračun sa svim podacima za uplatu na Vaš email. Nakon primljene uplate šaljemo naručeni proizvod.

Proizvodi po narudžbi su izuzeti od mogućnosti povrata osim u slučaju da se radi o nekom oštećenju ili nedostatku proizvoda.

 
-platnim karticama
Proizvode možete platiti jednom od sljedećih platnih kartica: Visa, Visa Electron, Maestro i Mastercard.

Odabirom plaćanja platnom karticom šaljemo Vam direktan link za uplatu na stranicama davatelja usluge naplate B-payment(Borgun).

Potrebno je unijeti kartične podatke za transakciju. (100% sigurna transakcija)

Nakon provedenog plaćanja, dobit ćete sve podatke o svojoj narudžbi i kupovini na email adresu koju ste naveli tijekom narudžbe.

 

 

DOSTAVA

Naručeni proizvod šaljemo najkasnije u roku od 9 radnih dana od  dana narudžbe.

U pravilu se šalje slijedeći dan od dana narudžbe ali to je zavisno od naručenog proizvoda i trenutne zauzetosti kapaciteta.

Ukoliko naručenog proizvoda nema na zalihi, obavijestit ćemo Vas telefonski ili mailom i dogovoriti rok isporuke, zamjenski proizvod ili otkazivanje isporuke.

Dostavu obavljamo preko tvrtke Mail Boxes etc. 042/632-923,radno vrijeme: pon-petak 09-17sati za sva pitanja vezana uz Vašu pošiljku i dostavu.

Cijena usluge dostave iznosi 30,00kn po pošiljci.

Kupnju i dostavu proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske.

Povrat uplaćenog iznosa

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

 

Povrat robe

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

 

Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

 

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

-Ukoliko Kupac vrati proizvod s manjim oštećenjima i/ili sa znakovima korištenja, a pozivajući se na Članak o jednostranom raskidu ugovora na daljinu, uslijed čega Prodavatelj neće biti u mogućnosti prodati proizvod kao nov, unaprijed se procjenjuje šteta na vrijednost 30% plaćene maloprodajne cijene proizvoda. Prihvaćanjem ovih uvjeta poslovanja, Kupac unaprijed pristaje da se navedeni iznos štete umanji od povrata sredstava. Sva šteta koja prelazi ovaj iznos smatra se većim oštećenjem te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat sredstava. Ukoliko je Kupac vratio proizvod, prema Jednostranom raskidu ugovora u originalnom obliku kakav je i isporučen, Prodavatelj mora u roku od 14 dana izvršiti cjelokupni povrat sredstava, osim onih koje su prema gore navedenom obaveza kupca.

 

Slučajevi kada se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora :

Roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.

 

Odgovornost za materijalne nedostatke

  1. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
  2. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
  3. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
  4. Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.

 

Oslobađanje od odgovornosti

Prodavatelj se svojim najboljim naporima trudi osigurati sukladnost i ažurnost podataka objavljenih na mrežnim stranicama. Unatoč tome mogu se karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena promijeniti tako brzo da Prodavatelj ne uspije na vrijeme ažurirati podatke na internetskim stranicama. U tom slučaju Prodavatelj će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe, zamjenu naručenog proizvoda ili povrat novca.

 

Uvjeti

Kupac je svaka pravna i fizička osoba čije se sjedište/prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske te koja izvrši narudžbu u Internet trgovini naljepnice.biz.

Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internetske trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja trgovca, a koji čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Prodavatelja i Kupca. Kupac odabire barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu i pošalje narudžbu Prodavatelju te artikl plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave). Ovi Opći uvjeti dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati.
Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje uvjeta kupovine. Majice d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.
Kupnjom proizvoda putem Internetske trgovine smatra se da je korisnik pročitao, primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga prihvatio Opće uvjete kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora.

Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja obrasca za narudžbu.

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz Internetsku trgovinu kao i sav ostali sadržaj zbog čega su Kupci dužni prije svake kupovine pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Internetskoj trgovini i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internetske trgovine ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internetske trgovine.

Prilikom ispunjavanja obrasca za prijavu Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Proizvodi koje je moguće kupiti postavljeni su na Internetskoj stranici, a uz svaki prikazani proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, cijeni.

 

REKLAMACIJE I POVRAT SREDSTAVA

Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah reklamirati dobavljaču.Molimo Vas da nam se najprije s opisom i/ili fotografijama oštećenja javite na info@bedzevi.net, te ćemo onda pristupiti rješavanju povrata oštećenog artikla i reklamacije.

 

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA KUPACA

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

PRIMJEDBE I PRIGOVORI

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac može svoje pisane prigovore poslati elektronskom poštom na: info@bedzevi.net

Na sve primjedbe i prigovore tvrtka Majice d.o.o. odgovorit će u roku od 15 dana.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA

Prodavatelj i Kupac će moguće sporove svim silama nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju, Kupac može podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili podnijeti prijedlog za mirenje ovlaštenim Centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a pred centrima za mirenje sukladno Zakonu o mirenju i Pravilnika o mirenju odabranog centra za mirenje.  U slučaju spora pred sudom je nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u upotrebu je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/odr Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove. Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.